Az inkvizíció aktái

csm_46_1497444115_2504bf2c79.jpg

A Szent Officium barokk palotája pompázatos, impozáns épület. Nem messze a Szent Péter dómtól, a pápai audiencia terme mellett található. Ma a Hittani Kongregációnak ad helyet, amely a római inkvizíció hivatalának utóda. Ennek a története 800 évvel ezelőtt kezdődött kémek, ügynökök és feljelentők hálózatának kiépítésével Európa szerte. Olyan volt, mint a kelet német Stasi. A palotát a svájci gárda a pápa személyes testőrsége védi. A furcsa kosztümös férfiak érdekesen néznek ki, de ez ne hagyjon megtéveszteni bennünket. Mindegyik jól képzett harcos. Nehéz, vassal megerősített bejárata van az épületnek. Mögötte található a „Secretum secretorum” a legtitkosabb titkos archívum. Ez a pincében helyezkedik el, ahová öreg lifttel, vagy poros lépcsőkön lehet lejutni. Itt gyűjtötték össze 27 kamrában, 610 folyóméteren, 4500 fóliánsban az inkvizíció aktáit. A megsárgult kötetekben a több ezer tintával írt oldalakon láthatjuk, a boszorkányok, hitetlenek, eretnekek, és zsidók ellen lefolytatott perek dokumentumait. Leírták ezekben a bizonyítási eljárást, a kihallgatás módját, a kínzási technikát, a per lefolyását és az ítélet végrehajtásának módját. Ha vér folyt, attól az egyház távol tartotta magát. Professzionális hóhérok vették át ekkor a munkát. A megfojtás, a lefejezés, a felnégyelés és a megégetés az ő dolguk volt. Egy külön részlegben találhatóak a tiltott könyvek, amelyek a pápai cenzúrának estek áldozatul. Csak 1998 január 22-e óta szabad kiválasztott kutatóknak a homályos olvasóterembe belépni, a 12 kényelmetlen kutatói helyeknek az egyikén helyet foglalni, az asztali lámpát bekapcsolni és egy felvigyázó figyelmes tekintete mellett az inkvizíció szörnyű, de ugyanakkor érdekfeszítő világába elmerülni. A mobiltelefon használata tilos viszont a zakó viselése kötelező, holott a katakombákban nagy a hőség és még klímaberendezés sincs. Kétharmada az aktáknak eltűnt. 1810 után a francia csapatok Párizsba vitték. Amikor hat évvel később a Vatikán visszavásárolta a tulajdonát az értékes fóliánsok egy részét, mint használt papírt eladta, hogy finanszírozni tudja a hazaszállítást. Talán kihasználták az alkalmat a legelrettentőbb részek megsemmisítéséhez. Legalább is ezt feltételezik az összeesküvés hívők. Bizonyíték erre nincsen. Az archívum az egyház nem éppen jó oldalának bizonyítéka. Évszázadokon keresztül olyan módon üldöztek a más vallásúakat, hogy emellett a Stasi emberi ártatlan szüzeknek tűnnek.

introbestattunghexegjpg102_v-podcast.jpg

Az inkvizíciós eljárást a helyi püspökök kezdeményezték később küldött a pápa egy különleges megbízottat (inkvizítort) általában iskolázott dominikánus szerzetest. Az esetek nagy részében a dominikánusok végezték egész Európában az eretnekek elleni vizsgálatokat. 1542-ben központosították az inkvizíciót „Szent Római és Egyetemes Inkvizíció” néven Rómában, tizenkét kardinális irányításával. A történészek becslése szerint egy millió ember esett az inkvizíció áldozatául. Sokan közülük a kínzásokba haltak bele, vagy a máglyán végezték. Az eljárások általában azonos módon zajlottak le. Jó példa erre az inkvizítor Heinrich Institoris, aki a felső svábvidéki Ravensburgban tevékenykedett 1484-ben. A dominikánus szerzetes a legkegyetlenebb inkvizítor volt, akit az egyház nevében a pápa különleges felhatalmazással kiküldött. A bullában olvashatjuk, hogy az inkvizítor és társa Jacob Sprenger felhatalmazást kapott mindenfajta eretnekség üldözésére, de mindenek elött ebben az időben különösen elterjedt boszorkányság minden eszközzel való elpusztítására. A különleges felhatalmazás kihirdetése után az inkvizítor egy sor prédikációt tartott, amelyekben felszólította a híveket, hogy jelentsék a gyanús eseteket. A városi tanács segítségével a feljelentőket anonimitásuk biztosítása mellett kikérdezték, ez után a gyanúsítottak őrizetbe vették és megindították ellene az eljárást. A legtöbb közülük nő volt, méghozzá bábasszony, akik tagadták az ellenük felhozott vádat: nem közösültek az ördöggel (egy fekete ember szarvakkal a fején, patás lábakkal,  és kicsi pénisszel), egyikük sem repült söprűn, és egyikük sem varázsolt rossz időt. A tagadást az inkvizítorok rosszul fogadták. Az inkvizíció szabálya leírta, hogy a vádlottnak beismerő vallomást kell tennie, mert enélkül nem lehet elítélni. Erre a problémára már IV. Ince pápa megoldást talált 1252-ben: engedélyezte a kínzást az igazság kiderítése érdekében. Kedvelt eszköz volt az ujj szorító, a lábszorító, mind a kettővel el lehetett törni a végtagokat, vagy a felakasztás hátrakötött kézzel. A vas szűz (egy ember forma koporsó belülről szögekkel kiverve) a legtöbb inkvizítornak túl költséges volt. Az áldozat akaratát megtörni elég volt fenyegetni börtönnel, megmutatni a kínzóeszközöket, vagy „Tortura insomniae” az alvásmegvonást alkalmazni. A ravensburgi asszonyok elég keményfejűek voltak. Csak kettő vallotta be, hogy az ördöggel élvezkedett utána pedig jégesőt küldött a vetésre. Az inkvizítor elégedetlenül ment tovább Dél Németország más vidékeire, ahol 200 halálos ítéletet hozott még. Aztán megírta ebben a kategóriában miden idők egyik legnagyobb hatású könyvét: „A boszorkány kalapács, avagy bevezetés a gyanús asszonyok elleni harcba” - címmel. A mű három részből áll: 1, Milyen módon lehet a varázslókat – ördögöket, boszorkányokat – megtalálni, 2, a legkülönböző módjai és hatásai a boszorkányságnak, 3, a büntetések mértéke. A 200 oldalas mű 30 kiadást ért meg és sok ezer boszorkánynak tartott nőt végeztek ki ez alapján. Európa szerte becslések szerint 70 ezret ebből Németországban 25 ezret.

hexentests-104_1920x1080.jpg

Az inkvizíció valójában nem a boszorkányok ellen, hanem az eretnekek az egyházól leszakadók ellen irányult. Az inkvizítorok őket akarták felkutatni és visszatéríteni a helyes útra. Ha ez sikerült megbocsátottak nekik. Ha ez nem sikerült, akkor elvesztette becsületét jogfosztott lett, legrosszabb esetben kivégezték. Az egész vagyonától pedig megfosztották. Ebből finanszírozta az inkvizíció a működését. A pénz behajtás egyébként rendkívül ötletes volt. A vatikáni aktákban szerepel egy spanyol inkvizítor Diego Rodriguez, aki Córdobában gazdag polgárokat vádolt eretnekséggel, hogy vagyonukat megszerezze. Egyetlen nap 107 embert küldött máglyahalálba. Ehhez egy ünnepélye rituálét szervezett az úgynevezett  Autodafé -t a vádlottak körmenetével, feszülettel, gyertyákkal, prédikációval, mindezt az adott város vezetőivel együtt. Az Autodafé a spanyol inkvizíció specialitása volt, 9000-et tartottak belőle és eltarthattak több napig is. A csúcspontja a tömeges máglyahalál volt.  Voltak, akiket koporsóban égettek meg, mert a vallatás folyamán meghaltak, voltak, akiket megfojtottak kegyelemből, mert megbánást tanúsítottak és csak utána égették meg őket, a maradék pedig élve lett a lángok martaléka. Nem minden inkvizícióval kapcsolatos akta származik a titkos archívumból. Spanyolországban és Portugáliában volt állami inkvizíció, amikor a hatóságok – akár Németországban – önállóan függetlenül a Vatikántól léptek fel az eretnekek ellen. Az eddigi kutatások szerint ezekkel a Vatikán elégedett volt, mert a fő célt az elkóborolt hívek visszatérítését szolgálták. Rómában egyébként az inkvizíció 400 év alatt csak 133 halálosítéletet hozott. Ezek közül a legvitatottabb az 52 éve dominikánus szerzetes Giordano Bruno elleni volt. Őt 1600 február 17-én a Campo de’ Fiorin égették meg a Pompeius színháza elött, mert azt állította, hogy a világegyetem végtelen, nincs túlvilág és így utolsó ítélet sincs. 2000-ben a pápai kulturális tanács kiadott egy állásfoglalást, miszerint az ítélet jogtalan volt. Galileo Galileit 1992-ben a pápa személyesen rehabilitálta. A csillagászt az inkvizíció 1632-ben életfogytiglani háziőrizetre ítélte, mert az állította, hogy a föld forog a nap körül. A világi inkvizíció sokkal brutálisabban járt el, mint az egyházi. Ezeknek csak egy kis részét jelentették a Vatikánnak és az aktáik helyi archívumokban vannak elrejtve. A véletlenek, vagy a kutatók kitartásának köszönhetően kerülnek ezek nyilvánosságra. Például 1990-ben a sváb kisvárosban Ellwangenben egy orkánnak köszönhetően derült ki az inkvizíció rémes tette. A szélvihar egy Galgenberg nevű helyen egy erdős részen fát csavart ki a földből, aminek következtében emberi csontok kerültek elő. Hans Gebhardt tanár és helytörténész megvizsgálta a helyszínt és egy 17. századi háromoldalú akasztófa nyomaira bukkant, amelyre 12 embert lehetett felakasztani. De miért kellet egy 1500 fős közösségen ilyen nagy kivégző eszköz? Gebhardt kutatásokat kezdett a helyi archívumban, majd Ludwigsburgban és borzalmas felfedezést tett. 1611 és 1618 között a városban boszorkány hisztéria volt, aminek 450 ember esett áldozatul. Egy részüket felakasztották másik részüket pedig megégették. Valószínűleg minden második nő és minden hatodik férfi lett áldozata a boszorkány hisztériának. Egész családokat pusztítottak el. Amikor a város szociális élete lehetetlenült el, akkor lett vége a vérengzésnek. Az ügy elindítója egy ártalmatlan dolog volt: egy őrült asszony ostya gyalázása. A nő kínzások következtében bevallotta, hogy boszorkány szekta tagja és más nők nevét is megemlítette. Ezek aztán újabb neveket mondtak. Végül olyan sok név merült fel, hogy a herceg két udvari tanácsost rendelt ki az eset kivizsgálására. Az urak - legalábbis az iratokból ez derült ki – úgy gondolták az új munkájuk jót fog tenni a karrierjüknek. Kevés bizonyítékok alapján hoztak gyors ítéleteket. Tipikus eset az özvegy Anna Lutziné. Őt azzal vádolták, hogy marhakort idézet elő, amely az ellwangeniek állatai között pusztított. Kínzások hatására bevallotta, hogy egy tisztáson női társaival ördögi rút táncot jártak, testét és lelkét a gonosznak adta, sőt az ördöggel fajtalankodott. Majd az ördög megkeresztelte. Anna Lutzint máglyahalálra ítélték, de még előtte a város vásárterén a melléből forró fogóval egy darabot kitéptek. Hasonló pogromok, mint Ellenwangenben voltak még Paderbornban (200 haláleset), Fuldában (250), Würzburgban (900), és Trierben (valószínűleg 1000). Johannes Georg II. Fuchs von Dornheim hercegprímás izolációs börtönt és kínzókamrát építettet. Itt több száz férfit, nőt és gyermeket kínoztak meg, olyan kegyetlen módon, hogy saját családtagjaikat feljelentették. Az üldöztetést csak a birodalmi tanács tudta leállítani. Az inkvizíció volt az emberiség történetében a legtovább működő vizsgálati szervezet. Jól működő besúgórendszerrel, speciális ügynökök (inkvizítorok) hadseregével, határtalan pénzmennyiséggel, és korábban nem látott adatgyűjtő rendszerrel. Mindenhez jött a fölhatalmazás a kínzásra és kivégzéshez. Az egész abból a félelemből táplálkozva, hogy az egyház elveszi a hatalmát az eretnekek miatt. A metódusát a protestánsok és a világi hatalmak is átvették. Az inkvizíciónak sok szörnyű tettét még ma sem ismerjük- állítják történészek. Az aktákat vagy megsemmisítették, vagy magánarchívumokban, kolostorok könyvtárában elrejtették. Ki tudja mi kerül még napvilágra!