Szigorúan bizalmas

Ukrán háború

pic3_11.JPG

 A német külügyminisztérium nem régen nyilvánosságra hozott iratai azt mutatják, hogy 1991-ben a Helmuth Kohl vezette kormány mindent megtett a NATO keleti bővítése és Ukrajna függetlenné válása ellen, hogy biztosítsa a német egységhez Moszkva jóindulatát.

 A történészeken kívül nem nagyon szoktak foglalkozni azzal, ha a német „Jelenkori Történelem Intézete” megjelenteti „A Szövetségi Köztársaság külügyi iratai” című sorozat legújabb kötetét. Most ez viszont másképp alakult. Az aktuális kiadvány, ami 1991-es feljegyzéseket, leveleket, jegyzőkönyveket tartalmaz nagy figyelmet kapott. Ugyanis ebben a Szovjetunió összeomlásáról, a NATO keleti bővítéséről és Ukrajna függetlenedéséről olvashatunk többek között bizalmas és titkos diplomáciai iratokat. Ezekből olyan tények derülnek ki, amelyek új megvilágosításba helyezhetik az orosz ukrán háború okait és a német politika ebben betöltött szerepét. Az akkori német politika középpontjában két ember állt: Helmuth Kohl kancellár valamint Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter és alkancellár. 1991-ben létezett még a Szovjetunió, igaz sok nemzetisége már fellázadt ellene. Ekkor Kohl kancellár „katasztrófának” tartotta a Szovjetunió esetleges összeomlását. Aki ezt akarja az „szamár” – mondta Kohl. A nyugati partnereivel folytatott tárgyalásokon Ukrajna és a balti államok függetlenedése ellen érvelt. Lettországot, Litvániát és Észtországot 1940-ben annektálta a Sztálin vezette Szovjetunió. Az annexiót a Szövetségi Köztársaság soha sem ismerte el. Mégis, amikor 1991-ben a baltiak a függetlenségükért harcoltak és ki akartak lépni a Szovjetunióból Kohl bizalmasan azt mondta Francois Mitterrand francia elnöknek, hogy ezek az országok „rossz úton járnak”. A kancellár éppen a német egység megvalósításán dolgozott és úgy gondolta a lettek, a litvánok és az észtek tíz évet várhatnak a függetlenségre. Akkor is, ha ez megvalósul egy finn típusú semlegességet képzelt ez számukra, de nem akarta, hogy a NATO, vagy az Európai Közösség tagjai legyenek. Ukrajnának is a Szovjetunióban kell maradnia mindenek előtt annak egyben maradása miatt. Amikor már látszott, hogy a Szovjetunió széthullik Kohl konföderációt javasolt Kijevnek Oroszországgal. 1991 novemberében biztosította Borisz Jelcin orosz elnököt, hogy az „ukrán vezetést ebben az irányban fogja befolyásolni” – olvasható Jelcin Bonnban tett látogatásának jegyzőkönyvében. A német diplomaták mindeközben óva intették az ukrán vezetést „az autokratikus, nacionalista túlzásoktól”. Két hét múlva az ukránok 90%-a a függetlenségre szavazott. Ekkor Kohl és Genscher változtatott a diplomáciai irányvonalon. A Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK) volt az első állam az Európai Közösségen belül, ami elismerte Ukrajna függetlenségét.  

pic1a.JPG

Ugyanakkor a Szövetségi Köztársaság Kelet Európa politikája is kérdéseket vet fel. 1991 folyamán a Varsói Szerződés szétesett. Lengyelország, Magyarország és Románia a NATO felé igyekezett, tekintettel a Szovjetunióra. A kelet európaiak törekvései egy bizarr elegyét képezhetné az oroszok „fenyegetettség érzésének, elszigetelődéstől való félelmének és az ezekből keletkező frusztrációnak” – jelentette 1991 februárjában a moszkvai német követ. Genscher ebben a helyzetben nem akarta elrontani a szovjetekkel való viszonyt. A NATO keleti bővítése a jelenlegi szituációban „országunknak nem érdeke” – fejtette ki. Kelet európai országoknak ugyan joguk van szabadon megválasztani védelmi rendszerhez való tartozásukat, de „még nem jött el ennek a jognak a gyakorlásának az ideje”. A korabeli dokumentumokat olvasva sokan úgy gondolják, ezek alátámaszthatják Vladimir Putyin orosz elnök Ukrajna elleni háborút megindokló retorikáját. A nyugat nem azt ígérte Moszkvának, mint ami a Szovjetunió összeomlása után megvalósult. Annak ellenére gondolhatják így, hogy 1997-ben Oroszország morogva, de hozzájárult a NATO keleti bővítéséhez. A nyilvánosságra hozott dokumentumok több aktája is erősítheti Putyint. Például 1991 márciusában Genscher elutasította az amerikaiak javaslatát a NATO keleti bővítésére utalva arra, hogy a szovjeteknek a „2+4-es”, Németország jövőjéről szóló tárgyalásokon azt mondták nincs szó a keleti bővítésről. Hat nappal később a német külügyminisztérium politikai igazgatója Jürgen Chrobog a britekkel, az amerikaiakkal és a franciákkal folytatott megbeszélésen azt mondta, hogy a 2+4-es tárgyalásokon a szovjeteket biztosították, hogy csapataik kivonását nem fogják Moszkva kárára kihasználni. Április 18-án Genscher azt mondta görög kollégájának, hogy Németország a NATO tagja marad, de nem fogják a szervezetet keleti irányban bővíteni. Ugyanezt ismételte meg október 18-án a francia és a spanyol külügyminiszternek. Genscher a kelet európai államok belépési törekvéseit igyekezett más irányba terelni, olyanba, ami a szovjeteknek elfogadható. Ilyen volt az Észak Atlanti Együttműködési Tanács semmire sem kötelező javaslata. A kelet európai államok vezetőit bizalmas megbeszéléseken pedig igyekeztek lebeszélni a NATO-ba való belépésről.

pic1_13.JPG

Bonnban a Szövetségi Köztársaság akkori fővárosában 1991-ben a változás feletti öröm uralkodott. A hidegháború véget ért, Németország egységesítése megindult és folyamatban volt az Európai Közösség Európai Unióra való átépítése. Kohl a Szovjetunióval újfajta viszonyt képzelt el. Moszkvában az idealista, nyugat kedvence Mihail Gorbacsov irányított. Kohl azon az állásponton volt, ha Németország segít a Szovjetuniónak, akkor ezzel előre mozdítható a német egység. Kohl ott segített Gorbacsovnak ahol tudott. Elintézte, hogy országát meghívják a világ legfejlettebb államait tömörítő G7-es tárgyalásra. Közben hatalmas pénzügyi segítséget nyújtott a Szovjetuniónak. Ez idő tájt a német kancellár attól félt legjobban, hogy Gorbacsovot a titkosszolgálat és a pártapparátus puccsal elmozdíthatja a hatalomból. A puccs 1991 augusztusában be is következett. De a tömegtüntetések, a katonák parancsmegtagadásai és Jelcin fellépése megakadályozta a hatalomátvételt. Gorbacsov hivatalban maradt. Elképzelhetetlen veszéllyel járt volna egy visszarendeződés. Több százezer szovjet katona állomásozott még Kelet Európában és Kelet Németországban. És még ott volt 30 ezer nukleáris robbanófej. „A nukleáris biztonság prioritást élvez!” – jelentette ki egy bonni diplomata. Ebben a helyzetben elkerülendő volt Gorbacsov helyzetének gyengítése. Kohl és Genscher dominó effektustól félt. Ha a balti államok függetlenednek őket Ukrajna fogja követni. Végül az egész Szovjetunió összeomlik. Jugoszláviához hasonló polgárháború törhet ki. Eduard Sevarnadze, aki hosszú ideig Gorbacsov külügyminisztere volt figyelmeztette 1991 októberében a németeket. Ha a Szovjetunió összeomlik, akkor Oroszország élére egy fasiszta vezető kerülhet, aki visszacsatolhatja a Krímet és elfoglalhatja Ukrajnát. Kohl ugyanakkor a kelet európai nacionalizmusok feléledésétől tartott. Elképzelhetőnek tartotta, hogy mint 1920-ban a lengyelek és litvánok egymással háborúzzanak. Végül a baltiak is elnyerték függetlenségüket. Egyébként más nyugati államok is osztották a németek aggodalmát. Mitterrand így szidta baltiakat: „nem lehet veszélybe sodorni mindazt, amit Moszkvával elértünk, olyan államok miatt, amelyek 400 évig nem léteztek, de most újra létezni akarnak”. Maga a hideg reálpolitikus idősebb Bush amerikai elnök elhamarkodottnak tartotta a balti függetlenségét. Kohl kancellár annyira elnéző volt az akkori szovjet vezetéssel, hogy amikor 1991 január 13-án Vilniusban a tüntetők ellen bevetették a szovjet csapatokat, 14-en meghaltak és több százan megsérültek csak nagyon halkan tiltakozott. Pár nap múlva a kancellár beszélt Gorbacsovval. Ekkor a szovjet vezető azt magyarázta nem járhattak el máskép a litván fővárosban, amire Kohl azt felelte: „Néha a politikában kerülő utakat kell tenni, csak a célt nem szabad szem elől téveszteni.” És ez a cél számára az egységes Németország volt. Az, hogy ennek megteremtéséhez olyan politikai ígéreteket kellett tennie, ami később visszaüthet valószínűleg nem gondolt.